Photo, Review

MUJI is the cutest teddy bear on the planet 🐻🐻🐻

สำหรับใครที่กำลังหากล้องดีๆ สำหรับไว้ใช้งานง่ายๆสักเครื่องวันนี้ผมมีกล้องรุ่นใหม่จาก Panasonic มาแนะนำกันครับ Lumix LX10 เป็นกล้อง Compact รุ่นใหม่จากทาง Panasonic ...
Continue reading